Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelser og vilkår

Leveringstiden er oppgitt i Ordrebekreftelse, det er ikke mulig å kreve kompensasjon fra Leverandøren dersom forsinkelser oppstår.
Vi selger varer på nett kun til Bedrifter - Offentlige etater - Registrerte idrettsforeninger - Foreninger - Organisasjoner.

Prisene

Alle oppgitte priser er netto og inkluderer ikke merverdiavgift. BB Firmagaver AS kalt leverandøren, forbeholder seg retten til å endre priser til levering har skjedd ved endring i valutakurser +/- 5% mot NOK. Alle priser er i NOK

Håndtering

Kostnader for frakt, pakking og håndtering er spesifikke kostnader som er angitt i ordrebekreftelse. Eventuelle klager vedrørende disse må være skriftlig minst 2 virkedager etter mottatt ordrebekreftelse. Klager kan ikke aksepteres i ettertid, når kostnadene for håndtering, pakking og forsendelse av bestillingen er påløpt.

Leveringshindringer

I tilfelle Leverandøren er blokkert eller betydelig hindret i oppfyllelsen av leveringsforpliktelsene, blir Leverandørens leveringsforpliktelse suspendert så lenge hindringen eksisterer.

Erstatning og ansvar for mangelfulle varer / leveranse

Leverandøren er forpliktet til enten erstatte defekte varer med lignende ikke-defekte varer, reparere de defekte varene eller kreditere kjøperen for de defekte varene. Kjøperen kan ikke gjøre ytterligere krav for erstatningsansvar for defekt levert varer.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt skriftlig gjeldende normale betalingsbetingelser netto per 10 dager for registrerte kunder hos leverandøren. Ellers gjelder forskuddsbetaling før produksjon basert på en utstedt Proforma-faktura eller betaling med kredittkort.

Kostnader og renter

Hvis en kreditt godkjent kunde har en forfalt åpen saldo, vil renter belastes med 2% pr. påbegynt måned og alle fremtidige bestillinger vil bli basert på forskuddsbetaling før produksjon.
Den første påminnelsen som er utstedt for manglende betaling, vil ha et gebyr på kr. 50,-
Hvis fordring sendes til inkassobyrå, vil alle tilknyttede kostnader påhvile kunde.

Klager

Klage om feil, feilleveranser eller skadet vare må skje skriftlig innen 5 arbeidsdager fra mottakstidspunktet. Kundedata, kontaktperson, faktura nummer og dato må alltid oppgis. Ingen varer kan returneres til Leverandøren uten skriftlig avtale.
I tillegg må varene returneres i henhold til skriftlige instruksjoner mottatt fra Leverandøren.
I tilfelle Leverandøren er ansvarlig for de defekte varene, har kjøperen ikke krav på ytterligere kompensasjon for tap av fortjeneste eller andre indirekte tap. Se også avsnittet "Erstatning og ansvar for mangelfulle varer."

Reservasjoner og betingelser

Prøver og produkter med logo kan ikke returneres og krediteres.
Alle produksjonspriser ( logokostnader) er basert på mottak av vektorisert fil materiale.
Hvis materialet ikke er vektorisert og klart for trykk, forbeholder leverandøren seg retten til å gjøre dette uten varsel om dekning av kostnader for vektorisering per logo.
Alle oppstartskostnader inkluderer første korrektur. Det er ikke mulig å foreta endringer i produktet og tilhørende korrektur mer enn 2 virkedager etter at ordrebekreftelse med leveringsdato er sendt via e-post. Endringer i leveringsadressen som mottas senere enn 2 virkedager før leveringsdato, er kun mulig etter avtale med Leverandøren, og et gebyr per endring vil kunne bli belastet.

Leveringsbetingelser

Varen(e) leveres FOB / FCA
Leverandøren plikter ikke å tegne transportforsikring for varen(e)
unntatt ved CIF salg, og er uten ansvar for skade oppstått under transport.
Transportforsikring tegnet ved FCA-betingelser belastes kjøperen.